MÓN ĂN ĐẶC SẮC
BÒ NÚI LỬA
SƯỜN BÒ MỸ KHÔNG XƯƠNG
LÕI NẠC VAI THƯỢNG HẠNG
THỊT NƯỚNG TẢNG
MAI GHẸ HOÀNG BÀO
TÔM TƯƠI NGỌT
ĐẬU HŨ HẢI SẢN PHÔ MAI
SỔ TAY NƯỚC CHẤM